VILL DU INVESTERA I FRAMTIDEN?

Krisen för den biologiska mångfalden är värre än någonsin. Två tredjedelar av våra vilda ryggradsdjur och hälften av jordens regnskogar har försvunnit. Klimatet förändras snabbt, men tillsammans kan vi vända utvecklingen. WWFs arbete sker i fält genom projekt och samarbeten och genom att påverka politiker och beslutsfattare för att få till de stora förändringarna.

SÅ KAN DU BIDRA

Stora gåvor är viktiga för att möjliggöra WWFs arbete. Varje dag kommer vi ett steg längre, men det behövs mer resurser för att kunna ta de stora och avgörande stegen. Eftersom WWF är befriade från kapitalvinstskatt överlåts gåvan till WWF utan avdrag för skatt.

Med ditt stöd kan vi…
  • 100 000 kronor kan investeras i att finansiera en av WWFs årliga räkningar av individer hos populationer av arter som är extra utsatta på grund av klimatförändringarna. Exempelvis jaktfalk, fjällräv och bergsgorilla.

  • 250 000 kronor räcker till att hjälpa till vid akuta miljökatastrofer likt den vid det grundade fartyget i Blekinge, för att omgående stödja de lokala krafter som sliter med att begränsa skadorna på fåglarna.

  • 500 000 kronor kan gå till heltäckande åtgärder under en säsong vid bebodda fjällrävslyor i området mellan Kiruna och Treriksröset, dvs inventering, foderautomater och viltkameror samt skyddsåtgärder.

  • 1 000 000 kronor möjliggör för WWF att öka tempot och finansiera att befintliga klimatinnovationer –  såsom batterier av trä, virtuella kraftverk och automatisk sopsortering med AI – når sina marknader.

  • 3 000 000 kronor kan bidra till att minska tjuvjakten och den illegala handeln med djur i Afrika eller Asien genom tekniskt stöd och utrustning till parkvakter.

  • ………….. kronor – du är med och avgör gåvobelopp och vad din gåva ska investeras i.