Unikt portföljförslag från Carnegie Private Banking

Låt oss på Carnegie Private Banking och vårt team av experter inom kvalificerad investeringsrådgivning se över din nuvarande portfölj och presentera ett unikt portföljförslag anpassat och komponerat för dig och dina preferenser.

Skräddarsytt portföljförslag innefattar:
• Rekommenderade aktier att äga i det nya investeringslandskapet
• Alternativa investeringar som passar i turbulenta tider
• Utvalda räntebärande investeringar
• Förslag på portföljstrategi för dig
• Indikativt kostnadsförslag

Hos Carnegie Private Banking får du alltid:
⦁ Unika investeringsmöjligheter för hela portföljen och konkreta affärsförslag
⦁ Högklassig personlig service med ett dedikerat rådgivarteam och aktiemäkleri
⦁ Tillgång till topprankad aktieanalys
⦁ Träffa våra experter inom skatt, juridik och pension
⦁ Unikt nätverkande via våra exklusiva event, möten och seminarier

Carnegie Private Banking – mer än bara en bank

Vi är mötesplatsen för kunskap och kapital. Vi är Nordens ledande investmentbank och privatbank som erbjuder kvalificerad investeringsrådgivning och ett unikt nätverk.
Vårt prisbelönta Private Banking-erbjudande vänder sig till dig som är privat investerare eller entreprenör och har minst fem miljoner kronor att placera.

Vår unika tjänst skräddarsys efter dina specifika behov och mål. Upptäck fördelarna att vara kund hos oss och gör din nästa investering tillsammans med Carnegie Private Banking.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Ingen del av denna annons skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.
De uppfattningar som redogjorts för i annonsen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i annonsen tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i annonsen.