Strategisk satsning skapar mervärde för kunder

– Vår ambition är att skapa mervärde för våra kunder genom att ge service till dem på ett bättre sätt än vad branschen generellt gör i dag. Det säger William Paus, chef för affärsdivision Private Wealth Management & Family Office på SEB.

William Paus, som har en bakgrund som chef för SEB:s storföretagsdivision, fick för två år sedan ansvaret för att bygga upp den nya divisionen Private Wealth Management & Family Office. Den vänder sig till entreprenörer, kapitalstarka individer, stiftelser samt familjeägda investmentbolag på SEB:s marknader i Norden, Tyskland och Storbritannien, samt nordiska familjer som helt eller delvis bor utomlands.

– Det har skett en stark förmögenhetsuppbyggnad bland dessa kundgrupper i de marknader SEB är aktiv i. Det är ett område med goda tillväxtmöjligheter och där banken med sin historia och sitt varumärke har hög trovärdighet. Vi har traditionellt en stark ställning i vissa kundsegment och länder, men vill utveckla affären på alla våra marknader, menar Paus.

Han pekar på flera konkreta förbättringar som redan har genomförts.

– Vi har sett över och förbättrat vårt filantropierbjudande. Vi har stärkt rådgivningen och förbättrat vår serviceleverans till befintliga stiftelser, bland annat genom ett samarbete med PE Accounting när det gäller stiftelseredovisning.

Divisionen har också etablerat nya kundteam som är specialiserade på behoven inom olika kundgrupper som entreprenörer, mark- och fastighetsägare, chefer i börsbolag, partners i advokatfirmor och private equity-bolag. De har också en egen avdelning som ger service till familjeägda investmentbolag, professionella Family Office. Till stöd för detta har banken i samarbete med Handelshögskolan inrättat ett forskningscentrum för familjeföretagande och entreprenörskap.

Rådgivning till mindre och medelstora bolag har förstärkts genom ett samarbete med rådgivningsföretaget Censor, som är specialiserat på ägarplanering och generationsväxlingar.

Breddad investeringsrådgivning
Divisionen har även öppnat ett representationskontor i Nice där både befintliga och potentiella kunder kan bli guidade till relevanta affärsenheter inom banken samt får en plats att nätverka på. SEB har också inlett ett strategiskt samarbete med Ringkjøbing Landbobank, som gör att banken tillsammans med dem kan erbjuda ett komplett utbud av tjänster på den danska marknaden.

Rådgivning inom mäklarverksamheten har också ändrat fokus. Från att ha varit helt aktieorienterad är den i dag mycket bredare när det gäller olika tillgångsslag.

– Vi har lanserat flera nya, intressanta alternativa investeringsprodukter som exempelvis Pophouse för investering i musikrättigheter och konstfonden Arte Collectum, fortsätter Paus.

Även på utlåningssidan har kapaciteten stärkts med ett förbättrat erbjudande på internationella bolån och utökad rådgivning kring strukturerade finansieringsinstrument.

Hållbarhet i fokus
– En av de första saker vi gjorde när vi startade den nya divisionen var att gå ut och fråga alla kunder om deras hållbarhetspreferenser. Vi frågade helt enkelt vad de brinner för när det gäller hållbarhet. På basen av det har vi tagit fram en rad specifika investeringsprodukter som exempelvis ett vattencertifikat och flera certifikat för energilagring.

Rent affärsmässigt har satsningarna lett till att divisionen tagit in ett stort antal nya kunder, har ett bra inflöde av nytt förvaltat kapital och har utökat utlåningen.  

– Men, viktigast av allt är att kundnöjdheten förbättras. Vi är inte i mål ännu, men ser både i våra interna mätningar och i externa undersökningar att det rör sig åt rätt håll.

Målet framåt är att fortsätta digitalisera processer för att förbättra kundupplevelsen, ge mer riktad rådgivning utifrån varje kunds enskilda behov och erbjuda ett unikt nätverk.  

– Vi anordnar olika event, seminarier och utbildningar som för samman kunder med likartade intressen. Där kan de dela med sig av utmaningar och lösningar. Vi tror det finns ett väldigt stort värde i detta.