Så bygger Carnegie din investeringsportfölj

Carnegie Private Bankings kapitalförvaltningsmodell består av fyra olika byggstenar; stabila placeringar, tillväxtplaceringar, långsiktiga placeringar och spets som vi bygger din portfölj kring.

I vår senaste rapport om investeringsstrategi presenterar vi vår syn på rådande turbulenta och komplexa investeringsklimat där vi nyligen lyfte allokeringen mot aktier till övervikt. Vi fortsätter föredra stabila bolag med rimliga värderingar inom svenska och utländska aktier.

Som kund hos oss får du ta del av rapporten samt att vi ger förslag på utvalda aktier och investeringar inom samtliga tillgångsslag och byggstenar att ha i portföljen som ingår i vårt förvaltningsupplägg.


Vill du veta mer om hur vi hade förvaltat ditt kapital och gett den bättre förutsättningar att växa?

Kontakta oss så återkommer vi med ett förslag på upplägg. Oavsett om vi ansvarar för din förmögenhetsförvaltning eller om du vill fatta besluten själv så har Carnegie lösningar som passar dig.

Carnegie Private Banking erbjuder personlig och skräddarsydd förmögenhetsförvaltning och kvalificerad investeringsrådgivning. Våra förvaltningstjänster består av diskretionär förvaltning, rådgivande förvaltning och aktie- och räntemäkleri. Här möts kunskap och kapital på ett sofistikerat sätt för att skapa värde och för att uppfylla dina drömmar samt nå dina mål.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna annons skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i annonsen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i annonsen tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i annonsen.