Nästa aktieutdelning kan ge många barn en bättre framtid

Om du skänker en aktieutdelning till Rädda Barnens arbete blir den skattefri. Pengarna gör dessutom stor skillnad för barn som behöver utbildning, livsviktiga vacciner eller rent vatten. Det är investeringar som det går att leva på resten av livet.

Vill du veta mer?
Kontakta Carl von Essen på carl.von.essen@rb.se eller 0730-59 59 00. Han berättar gärna om det praktiska och hur din gåva kan göra nytta. Det finns även mer information nedan.

Vi har en stor verksamhet för barn i 20 socioekonomiskt utsatta områden i
Sverige. Du kan till exempel stödja fritids- och idrottsaktiviteter för barn.

Om du vill skänka en aktieutdelning måste du ta beslutet innan du själv får pengarna. Du behöver därför ha all formalia i ordning innan bolagsstämman beslutar om årets utdelning. Vi har experter som hjälper dig.

Du kan skänka hela eller delar av en aktieutdelning från både fåmansbolag och börsbolag. Vi kan berätta mer om hur du ska gå till väga och hjälpa dig med formalia.

I och med att utdelningen blir skattefri gör den skillnad från första kronan.
Exempel: En utdelning på en halv miljon kr går i sin helhet till Rädda Barnen.
Du skulle annars få 350 000 kr (vid 30 % kapitalskatt). En halv miljon är 43 % mer än 350 000.