Här brukade hjordar av antiloper beta.

Kommer du ihåg hur spännande det var? När du var liten.  
Att upptäcka de fantastiska djurprogrammen på TV? Lejonen, Elefanterna. Örnarna och Uttrarna.  

De är hotade. Dina barnbarn kanske i en framtid bara kan se nya filmer på höns och kor.  

Vill du det?  

Om inte – var en av dem som aktivt arbetar för att bevara jordens underbara djurliv. För dig är det enkelt. För oss är det lite jobbigare. WWF kämpar för att bevara den biologiska mångfalden och säkra hotade arters överlevnad. Och det är bra. Det finns hopp. Naturen kan återhämta sig om vi bara ger den en chans. 

Tack vare nya regler ger varje insats från dig större utväxling.  

Så här skapas 43% mer i värde på din donation: WWF är en skattebefriad stiftelse. När du skänker värdepapper (aktier, fonder, obligationer) eller aktieutdelning går hela beloppet till WWFs arbete utan avdrag för kapitalvinstskatt.  

Värdet på din gåva ökar med hela 43 %* jämfört med vad du själv hade fått disponera och gåvan gör på så vis ännu mer nytta. Stora gåvor är viktiga för att möjliggöra WWFs arbete. Varje dag kommer vi ett steg längre, men det behövs mer resurser för att kunna ta de stora och avgörande stegen. 

Var med och ta de kliven! 

Kontakta vår jurist för att diskutera hur du kan bidra. 

Jessica König
Jurist, Ansvarig stora gåvor & testamentsgåvor
076-40 33 36 / jessica.konig@wwf.se

Naturkrisen är värre än någonsin. Bestånden av vilda djur har i snitt minskat med 69 procent på mindre än 50 år.* Någonting är allvarligt fel och utrotningshotet är överhängande för många arter. Orsakerna är bland annat skövling av tropikskogar, förstörda livsmiljöer, föroreningar, överexploatering, tjuvjakt och klimatförändringar. *WWF Living Planet Report 2022.

Men det finns hopp. Naturen kan återhämta sig om vi bara ger den en chans. WWF kämpar för att bevara den biologiska mångfalden och säkra hotade arters överlevnad. Vi arbetar varje dag i mer än 100 länder med allt från kraftfulla naturvårdsinsatser till klimatsmarta energilösningar. WWF är en global organisation som bedriver aktivt naturvårdsarbete i fält och vid de internationella förhandlingsborden. Vårt arbete är ofta helt avgörande, men för att lyckas måste vi bli fler som tänker stort och agerar.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar.

Vill du veta mer?

* Vid 30% kapitalskatt får du behålla 700 kronor efter skatt av en utdelning på 1 000 kronor. När utdelningen skänks till en ideell organisation är den skattebefriad. Världsnaturfonden WWF får behålla 1 000 kronor därmed har köpkraften för gåvan ökat med 43%.