Från idé till impact – så skapas innovationer som räddar liv

Medicinska framsteg som räddar eller förbättrar liv börjar ofta i labbet, med en enskild forskare eller forskargrupp som drivs av nyfikenhet och viljan att göra en ny upptäckt. I Sverige, känt för sina framstående universitet, har forskare goda möjligheter att ta sin upptäckt från labbet till marknaden, och på så sätt omsätta sin forskning till innovationer som räddar liv. Men för att ta steget från idé till impact krävs mer än bara vetenskap.

Finansieringens viktiga roll

För tidiga bolag inom life science-sektorn är en förståelse för marknadens behov och rätt partnerskap två viktiga faktorer. Men viktigast av allt är kanske ett starkt stöd i form av finansiering. Tillgång till kapital spelar en viktig roll för att kunna omvandla banbrytande forskning till konkreta lösningar som bidrar till ett friskare samhälle.

För att förstå vikten av finansiering kan vi titta på Olink, ett bolag som startade som ett ambitiöst projekt i ett svenskt labb. Forskargruppens mål var att skapa en teknik för att mäta så många olika proteiner som möjligt, med oöverträffad skalbarhet. En djupare förståelse för interaktionen mellan proteiner och sjukdomar är nämligen avgörande för att kunna utveckla de mest effektiva behandlingarna för olika sjukdomar.

Med sin banbrytande teknik, Proximity Extension Assay, har Olink revolutionerat hur vi förstår och mäter proteiner. Tidigare var det inte möjligt att mäta så många olika proteiner ur ett så litet prov, till en så låg kostnad. Olinks teknik låter forskare mäta många proteiner samtidigt från ett litet prov, vilket är väsentligt för att förstå och diagnostisera sjukdomar bättre. Tekniken används bland annat inom det växande området precisionsmedicin, och har påskyndat viktiga upptäckter kopplat till olika sjukdomar.

Att förstå kopplingen mellan proteiner och sjukdomar är en kritisk komponent i medicinsk forskning och Olinks teknik möjliggör forskning som tidigare inte kunde göras – till en relativt låg kostnad. Men för att utveckla en sådan teknik krävs en hel del kapital. Här var tillgång till kapital under resans gång avgörande för att driva på Olinks forskning, utveckling och expansion. Olinks finansiärer såg potentialen hos bolagets innovativa teknik och dess breda tillämpning inom sjukvård och forskning. I mars 2021 börsnoterades Olink på Nasdaq, till ett börsvärde på över 4 miljarder dollar.

Olink började med en enkel idé hos en forskargrupp för att bättre förstå proteiner. Idag är det ett globalt bolag som driver utvecklingen inom precisionsmedicin. Och utan finansiering i tidigt skede hade bolaget troligtvis inte varit där det är idag.

Vi hittar guldkornen åt dig

På Sciety tror vi på kraften i innovation och potentialen i svensk forskning. Vi vill inte att banbrytande forskningsframsteg ska fastna i labbet, och vi vet att rätt stöd och resurser är avgörande för att dessa idéer ska göra verklig skillnad.

Genom att tillhandahålla kapital och nätverk hjälper vi forskare att gå från idé till impact. Vi har starka relationer med framstående forskare och forskningsgrupper vid våra svenska universitet. Många framstående forskare är också aktiva i vårt investerarnätverk Sciety Venture Partners.

Vi har inte bara tillgång till banbrytande forskning, vi har också expertisen som krävs för att identifiera och stödja de mest lovande bolagen. Genom åren har vi investerat i flertalet bolag vars verksamhet startade med en idé i ett labb. Ett exempel är Neogap Therapeutics, ett bolag som nyligen startade en studie på patienter med svårbotlig cancer. Ett annat exempel är Capitainer, vars lösning för blodprovstagning på distans nu implementeras på olika sjukhus internationellt.

Vill du ta del av kommande investeringsmöjligheter?

Som medlem i vårt nätverk Sciety Venture Partners får du tillgång till investeringsmöjligheter med potential att bidra till ett friskare samhälle och ge god avkastning.

Anmäl dig här för att få information om aktuella erbjudanden, inbjudningar till bolagspresentationer och event.

 
Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag inom life science, med fokus på Norden. Vårt mål är att skapa ett friskare samhälle genom att investera i innovativa bolag inom life science och digital hälsa. Vi investerar egna medel i bolagen och erbjuder vårt investerarnätverk möjlighet att delta på samma villkor.