Tillgång till topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter

Carnegie Private Banking erbjuder privata investerare och entreprenörer kvalificerad och trygg förmögenhetsförvaltning. Hos oss får du även ta del av vår topprankade aktieanalys och unika investeringsmöjligheter och konkreta affärsförslag för hela portföljen.


Exklusivt för våra kunder
⦁ Unika investeringsmöjligheter för hela portföljen och konkreta affärsförslag⦁ Förstklassig personlig rådgivning samt ett starkt aktiemäkleri⦁ Tillgång till topprankad aktieanalys⦁ Nyttja våra experter inom skatt, juridik och pension⦁ Unikt nätverkande via våra exklusiva event, möten och seminarier


Om Carnegie Private Banking 
Vi är mötesplatsen för kunskap och kapital. Vi är Nordens ledande investmentbank och privatbank som erbjuder kvalificerad investeringsrådgivning och ett unikt nätverk.Vårt prisbelönta Private Banking-erbjudande vänder sig till dig som är privat investerare eller entreprenör och har minst fem miljoner kronor att placera.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.Ingen del av denna annons skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i annonsen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i annonsen tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i annonsen.