Förstklassig och kvalificerad investeringsrådgivning.

Carnegie Private Banking har nyligen släppt sin rapport med placeringsstrategi för hösten. Den innefattar allokering och portföljstrategi med vår syn på placeringsstrategi för hela portföljen som privata investerare och entreprenörer kan exponera sig mot.

Bli kund och ta del av den senaste strategin samt låt vårt team av investeringsexperter inom kvalificerad investeringsrådgivning se över din nuvarande portfölj och presentera ett unikt portföljförslag anpassat och komponerat för dig och dina preferenser.

Är du privat investerare eller entreprenör som har mer än fem miljoner kronor att placera?

Framtidssäkra ditt kapital med Carnegie Private Banking, Nordens ledande kapitalförvaltare och investment- och privatbank.

Om Carnegie Private Banking:
Skräddarsydd kapitalförvaltning till förmögna kunder. Hos oss öppnas dörrarna till ett exklusivt nätverkande och vi erbjuder unika investeringsmöjligheter och topprankad aktieanalys. På Carnegie Private Banking finns de ledande experterna inom aktiemäkleri, skatt, juridik, pension och finansiell planering. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi.

Här möts kunskap och kapital.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna annons skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i annonsen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i annonsen tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i annonsen.