Fem goda skäl att välja Carnegie Private Banking

Framgång är ingen slump. Det vet både vi på Carnegie och våra kunder – privata investerare och entreprenörer. Genom att bli kund hos oss får du tillgång till förmögenhetsförvaltning i toppklass, exklusivt affärsnätverkande och unika investeringsmöjligheter. Hos Carnegie får du alltid tillgång till:

* Topprankad aktieanalys som genererar lönsamma investeringsidéer
Tio år i rad har Carnegies aktieanalys rankats i topp bland institutionella placerare enligt Financial Hearings. I dag bevakar våra analytiker över 500 bolag i Norden.

* Ett stort affärsflöde via vår ledande investmentbank
Carnegies starka position bland nordiska investmentbanker innebär ett kontinuerligt flöde av attraktiva investeringsmöjligheter i börsnoteringar och onoterade bolag – senast med noteringen av Rusta.

* Access till unika investeringsmöjligheter via partners
Vår starka marknadsposition gör att vi kan erbjuda kunderna exklusiva produkter i samarbete med ledande aktörer. Just nu får våra kunder tillgång till EQT:s nya fond EQT Nexus.

* Erfarna specialister hittar lösningar åt dig
Vi har ett av marknadens mest erfarna team inom skatt och juridik som hjälper privata investerare och entreprenörer med alltifrån familjejuridiken till att reda ut komplexa skattefrågor.

* Skräddarsydd förvaltning utifrån dina behov
Vårt diskretionära förvaltningsteam består av specialister inom de olika tillgångsslagen. Utifrån dina behov skräddarsyr vi en portfölj som speglar din riskprofil och dina förväntningar.


Hos Carnegie Private Banking förvaltar vi din förmögenhet och ger den bättre förutsättningar att växa.

Carnegie Private Banking erbjuder personlig och skräddarsydd förmögenhetsförvaltning och investeringsrådgivning. Du får tillgång till diskretionär förvaltning, rådgivande förvaltning samt aktie- och räntemäkleri. Hos Carnegie möts kunskap och kapital för att skapa värde så att du kan nå dina mål.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna annons skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i annonsen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i annonsen tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i annonsen.