Bonds Are Back In Town

Som om det inte det inte vore nog med att såväl mat- och energipriser som räntor rakat i höjden. Nu, när vi alla tänker att inflationen är på väg ned och att centralbankerna snart är klara med sina räntehöjningar så att börsen kan sätta fart uppåt igen – ja, då kommer plötsligt 10-åriga obligationer i USA och förstör hela situationen.

Källa: Infront

De långa räntorna i USA har fått en rejäl knuff uppåt den senaste tiden, något som även förvånat FED. Den gröna kurvan visar amerikanska 10-åriga obligationsräntor som stigit snabbare än sin svenska respektive tyska motsvarighet. En möjlig delförklaring är Kina som är världens näst största utländska ägare av amerikanska statsobligationer. De har sannolikt behövt minska sina innehav för att sälja USD och köpa CNY i ett försvar av den egna valutan.

Finansmarknaden, som ligger före den realekonomiska utvecklingen, har ju prissatt att Fed mer eller mindre skulle vara klara med styrräntehöjningarna och att världen med USA i spetsen i stället är på väg in mot mjuklandning alternativt någon form av mildare recession.

Det är det som är huvudspåren och som gör att börsen fortfarande finns på mångas radar. Visst är det AI och Big Tech i form av Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia och Tesla som räddat börsen men det innebär å andra sidan att det finns potential för många andra bolag som backat relativt mycket i år.

Hur hänger det hela ihop då?
Med ett decennium utan ränta har det blivit svårt att ta till sig hur mycket räntan borde påverka priset på aktier.

Källa: Infront, Factset

Efter den senaste tidens kraftiga långränteuppgångar ligger nu såväl nominella som reala räntor högt. Bilden ovan visar just långa reala marknadsräntor på högerskalan mot marknadens förväntade P/E-tal för S&P 500 på vänster skala. Om nuvarande reala marknadsräntor om cirka 2,5% skulle bestå en längre tid, då skulle börsen behöva komma ner en hel del. P/E-talen skulle då bli lägre, det vill säga det vi betalar för varje vinstkrona.

Den amerikanska ekonomin uppvisar än så länge motståndskraft mot räntehöjningarna. Den senaste arbetsmarknadsstatistiken var överraskande stark med betydligt fler nya jobb än väntat. Samtidigt var löneutvecklingen marginellt svagare än väntat vilket är positivt för inflationen. Antalet arbetade timmar hintade också om att ekonomin kan vara på väg att svalna. Om allt detta kan ske under ordnade former, ja då finns det hopp för börser att ta ett kliv uppåt igen, i alla fall på några månaders sikt.

Dock har obligationer och långräntefonder seglat upp som ett bra alternativt till aktier nu när räntorna kommit upp på relativt höga nivåer som vi inte sett på flera decennier. Om centralbankernas styrräntefrenesi plötsligt skulle visa sig ha en kraftfull effekt på ekonomier runtom i världen, ja då är det hårdlandning som kan komma att bli verklighet.

I ett sådant scenario är det snarare obligationer än aktier som kommer att prestera bra. På samma sätt som Thin Lizzy fick en hit med Boys Are Back In Town, kan det komma att bli en hit för obligationer på lite sikt;

Guess who´s back in town, Just spread the word around, Bonds Are Back in Town!

Lycka till på marknaden,

Magnus Lilja, Chef Avanza Private Banking

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i artikeln är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.