43 % värdetillväxt på dina värdepapper – och ovärderligt för naturen.

Foto: © Shutterstock / Theodore Mattas / WWF-Sweden
Foto: © Shutterstock / Theodore Mattas / WWF-Sweden

Hur blir framtiden för de barn som föds 2024? Kommer det finnas elefanter, lejon, havssköldpaddor och fjällrävar annat än i bilderböckerna och filmerna från förr? Krisen för den biologiska mångfalden är värre än någonsin. Runt hela planeten dör djur och växter i en extrem fart. På mindre än 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med i snitt 69 procent* – och hälften av jordens regnskogar är borta. Klimatet förändras snabbt. Så frågan om det kommer finnas elefanter i framtiden är skrämmande nog på riktigt. Ofattbara 1 miljon arter är hotade**.

Men det finns hopp. Naturen kan återhämta sig om vi ger den en chans. Och du kan vara en del av lösningen. WWF kämpar över hela vår planet för att bevara den biologiska mångfalden och säkra hotade arters överlevnad. Vi arbetar för att bromsa klimatförändringarna och deras effekter och uppnå ett hållbart nyttjande av våra naturresurser, så att de räcker även till kommande generationer.

SÅ KAN DU BIDRA

WWF är en skattebefriad stiftelse. Det innebär att när du skänker värdepapper (aktier, fonder, obligationer) eller aktieutdelning direkt till WWF, så går hela beloppet till WWFs arbete utan avdrag för kapitalvinstskatt. Då ökar värdet på din gåva med 43 %*** jämfört med vad du själv hade fått disponera – och gåvan gör på så vis ännu mer nytta. Stora gåvor är viktiga för att möjliggöra WWFs arbete. Varje dag kommer vi ett steg längre, men det behövs mer resurser för att kunna ta de stora och avgörande kliven.

Kontakta vår jurist för att diskutera hur du kan bidra.

Jessica König
Jurist, Ansvarig stora gåvor & testamentsgåvor
076-40 33 36 / jessica.konig@wwf.se

Naturkrisen är värre än någonsin. Bestånden av vilda djur har i snitt minskat med 69 procent på mindre än 50 år.* Någonting är allvarligt fel och utrotningshotet är överhängande för många arter. Orsakerna är bland annat skövling av tropikskogar, förstörda livsmiljöer, föroreningar, överexploatering, tjuvjakt och klimatförändringar. *WWF Living Planet Report 2022.

Men det finns hopp. Naturen kan återhämta sig om vi bara ger den en chans. WWF kämpar för att bevara den biologiska mångfalden och säkra hotade arters överlevnad. Vi arbetar varje dag i mer än 100 länder med allt från kraftfulla naturvårdsinsatser till klimatsmarta energilösningar. WWF är en global organisation som bedriver aktivt naturvårdsarbete i fält och vid de internationella förhandlingsborden. Vårt arbete är ofta helt avgörande, men för att lyckas måste vi bli fler som tänker stort och agerar.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar.

Vill du veta mer?

*WWF Living Planet Report 2022.

** Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

*** Vid 30% kapitalskatt får du behålla 700 kronor efter skatt av en utdelning på 1 000 kronor. När utdelningen skänks till en ideell organisation är den skattebefriad. Världsnaturfonden WWF får behålla 1 000 kronor därmed har köpkraften för gåvan ökat med 43%.